Baxant, Vienna Guide, Wien Fremdenfuehrer, Wien Tschechisch, Wientour, Procházka Vídní Baxant
Vienna and Austria Guide
A 1030 Wien
Reisnerstrasse 13

Tel. +43 676 583 4597  oder  +43 650 583 4597

eva.baxant@wienspaziergang.at; office@wienfuehrung.at

Eva - Marianna  Baxant
Ich stehe Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Ihre tschechischsprachigen Gäste mit Wien bekannt machen wollen! Gerne betreue ich Ihre tschechischen Reisegruppen oder Schulklassen!
Již několik let provádím Vídní a okolím turisty, účastníky kongresů i školáky. Těší mě, že jsou to stále častěji návštěvníci z České i Slovenské republiky, kteří chtějí poznat Vídeň anebo si prohloubit znalosti historie císařské rezidence.
I na Vaši návštěvu se těší
Eva-Marianna Baxant


Stadtrundgang: Procházka Vídní:

Setkáme se u chrámu sv. Štěpána a vydáme se starými uličkami k františkánskému klášteru, zastavíme se u císařské hrobky v kostele u kapucínů, kolem Albertiny a kostela augustiniánů, kde se mimo jiné konala svatba císaře Františka Josefa a Alžběty (Sissi), potom již Michalskou branou do vídeňského Hradu s císařskými komnatami, klenotnicí, stájemi pro světoznámé lipicány ve Španělské hradní jezdecké škole, přes Náměstí hrdinů s Novým hradem, vchodem do národní knihovny, k muzeu sbírky zbraní, hudebních nástrojů, muzeu Efesos a národopisnému muzeu. Procházku ukončíme u sochy Marie Terezie v parku mezi uměleckohistorickým a přírodohistorickým muzeem.

Stadtrundfahrt: Projížďka Vídní:

Okružní ulice ve Vídni získala predikát kulturního dědictví lidstva a tak si ji nesmíme nechat ujít.
Začneme u Státní opery, kolem akademie výtvarných umění, dvorní zahrady s domem motýlů, dále kolem hradní brány a dvojice muzeí – uměleckohistorického a přírodohistorického, uvidíme obrovské kulturní centrum MuseumsQuartier, Lidové divadlo, parlament, radnici, Dvorní divadlo, univerzitu a Votivní kostel, Uranii a muzeum s akademií užitého umění u Městského parku, Schwarzenbergrovo náměstí, Karlův kostel, budovu spolku přátel hudby, dům umělců a Secesi. Můžeme pokračovat kolem Majolikového domu k zámku Schönbrunn anebo k domu F. Hundertwassera, k zámku Belvedere anebo přes Dunaj ke komplexu Organizace spojených národů.

Program je vhodný i pro školní třídy.

Vaše objednávky rádi přijmeme na e-mailové adrese:  baxant@chello.atInfo
Wienfuehrung